Iniciativa reforma horària

29/03/2017 | Treballs Àgora

Des de la comissió de cultura i educació de l’associació Àgora Maçònica, considerem del tot essencial que es dugui a terme les consideracions pel que fa al projecte de Reforma Horària. És  fonamental aquest canvi d’horari si volem crear un estat amb una cultura social, educativa, de creació, familiar i  sobretot democràtica.

Des de la maçoneria creiem que la conciliació entre l’individu, la família i la societat són tres pilars bàsics de convivència entre les persones, i per ende, entre els pobles. Necessitem doncs aquesta reforma per poder canviar hàbits que no són arrelats a la nostra cultura, manera de fer, manera de pensar i d’actuar. Com a societat totalment adaptada a la creació d’àmbits col·lectius i associatius el temps és fonamental pel seu funcionament. Cal crear una societat culta, moderna, neta i organitzada, característiques que ja hi eren i es poden tornar a reprendre.

Per aconseguir aquest canvi de costums, o millor dit, tornar als nostres costums, cal sobre tot un finançament apropiat, una inversió adequada, fet que des de altres institucions de fora del país és del tot escàs doncs és la manera en que les plataformes culturals poden patir i desfigurar-se. Aquest fet provoca doncs, a la llarga i de manera consolidada, la pèrdua d’identitat.

Creiem que per arribar a establir aquest canvi social el primer pas forçós passa per l’àmbit educatiu, recuperar el temps d’aprenentatge social en els espais d’aturada lectiva, proporcionar l’ensenyament apropiat segons les hores de més capacitat receptora i administrar un adequat espai al rendiment cultural, artístic i esportiu, tot encaminat a una bona cohesió familiar deguda a una racionalització del temps.

Un canvi social no amb finalitat en si mateix, sinó amb finalitat de construir una societat més democràtica que la que hem viscut, i això requereix promoure declaradament les bondats dels valors democràtics, alhora que impulsar la construcció d’institucions que funcionin a partir dels principis de pluralitat, competència, responsabilitat política i exemplaritat, és a dir, a partir de principis democràtics que han d’abastar tant els drets com els deures per a TOTHOM i sobre els quals ha de desenvolupar-se una nova manera d’entendre les relacions socials entre persones. Dit d’una manera més propera al que som nosaltres: la llibertat, la igualtat i la fraternitat o solidaritat com a premissa per a tothom.